welkom | equine geassisteerde coaching of therapie| de kracht van paarden

De kracht van paarden

Tijdens de omgang met paarden komen allerlei zaken die we in het dagelijks leven tegenkomen op een natuurlijke manier aan de orde: non-verbale communicatie, assertiviteit, creativiteit, probleemoplossend vermogen, leiderschap, verantwoordelijkheid, samenwerking, relaties en vertrouwen. Tijdens het uitvoeren van activiteiten met paarden in de =sessie ontstaan daardoor vaak als vanzelf de metaforen voor het omgaan met situaties in het dagelijks leven.

Awareness

Een paard is een expert in het lezen van lichaamstaal en uitermate gevoelig voor het gedrag en de innerlijke belevingswereld van de ander. Omdat paarden daar altijd en direct op reageren, hebben ze een belangrijke signaalfunctie bij het gewaarzijn van lichaam en geest (awareness) van zowel de coachee als de coach. Ze helpen daarmee de focus gericht te houden op de onmiddellijke ervaring in het hier en nu.

De ander

Voor een paard als kuddedier wordt onduidelijkheid en incongruentie in het contact met de ander als onveilig ervaren. Heldere communicatie, vertrouwen en duidelijkheid over zaken als leiderschap en verdeling van taken is van levens­belang. Dat maakt ze zeer gevoelig voor hoe kudde­leden zich gedragen en wat er in hen omgaat, of dat nu een paard of een mens is. Een kuddegenoot die a zegt, b voelt en c doet is niet veilig en paarden zullen dan ook altijd – ieder op een eigen manier – een directe reactie vertonen. Een paard wil een kuddegenoot die zegt, voelt én doet.
Coachvragen ontstaan wanneer woorden, gevoelens en daden niet meer congruent zijn en bij het terugvinden van die congruentie is het paard de beste feedbackgever!
Het moment dat er bij de coachee bewustwording en/of gedragsverandering optreedt, zal het paard daar immers direct weer op reageren. De coachee kan zo ervaren wat verandering van het eigen gedrag bij anderen teweegbrengt.

Emotionele veiligheid

Paarden zijn zeer vergevingsgezind en zullen de ander steeds opnieuw oordeelloos vanuit het hier en nu tegemoet treden. Dit creëert een emotioneel veilige omgeving, waarin de coachee zich gemakkelijk openstelt voor zelfonderzoek.

Out of the box

De leefomgeving van het paard situeert de sessies letterlijk buiten de box. Dit in combinatie met de (soms uitdagende) activiteiten die de coach of therapeut aanbiedt vraagt de coachee of cliënt uit zijn comfortzone te treden. Dat nodigt uit om out of the box te denken en op een nieuwe, frisse manier naar de zaken te kijken.

Meer lezen?

In dit artikel leggen we vanuit een aantal psychologische perspectieven uit waarom waarom paarden zo goed kunnen coachen en waarom het een goed idee is om voor een equine geassisteerde coach of therapeut te kiezen:Of lees het artikel over paarden bij equine geassisteerde coaching of therapiein ons magazine:© 2009- 2023 KREAC | Keulseweg B.V.