welkom | over KREAC | wat is KREAC?

Wat is KREAC?

Het KwaliteitsRegister voor de Equine geAssisteerde ­Coach of Therapeut is een register van coaches en therapeuten die minimaal de erkende, NOBCO/EMCC geaccrediteerde opleiding equine geassisteerde coach® level 1 of 2 aan educatief centrum Keulseweg met succes hebben afgerond en van het coachen met hulp van paarden hun beroep hebben gemaakt.
De in KREAC geregistreerde coach of therapeut is aangesloten bij een klachtenregeling en/of erkende Wkkgz-geschillencommissie, heeft een goede beroeps- en bedrijfs­aansprakelijkheids­verzekering, afgestemd op het werken met paarden en investeert in doorgaande professionalisering van zichzelf en het vak door middel van regelmatige deelname aan intervisie, deskundigheidsbevorderende activiteiten en een driejaarlijkse certificatie-update.

KREAC is een register zonder winstoogmerk, dat door de Keulseweg in 2009 is opgericht om equine geassisteerde coaches en therapeuten ook na de opleiding te ondersteunen in hun professionaliteit.

Doel

Het doel van KREAC is het bevorderen van transparantie, kwaliteitsbewaking en professionalisering van het vak equine geassisteerde coach of therapeut .
Daarnaast biedt KREAC de coaches een netwerk voor onderlinge samenwerking en doorverwijzing, intervisie, kennisuitwisseling en het delen van locaties en de mogelijkheid tot vergoeding van zorgverzekeraars.

Mensen én paarden

Verschillende beroepsorganisaties bieden beroepscodes en voorwaarden die afgestemd zijn óf op het coachen van mensen óf op het werken met paarden. Aangezien dat steeds op een van de aspecten waar je bij coachen met hulp van paarden te maken hebt de lading niet dekt, werd in 2009 voor KREAC een nieuwe beroepscode opgesteld, afgestemd op het coachen met hulp van paarden.

Beroepscode

De beroepscode bestaat uit een ethische code en een beroepsprofiel en is kort gezegd een beschrijving van hoe een beroepsgroep dient te werken en zich dient te gedragen. Met onderschrijving van de code geeft de coach of therapeut aan professioneel en integer te willen werken.

Ethische code

De ethische code is een opsomming van gedachten over en visies op de gedragsregels die equine geassisteerde coaches en therapeuten tegenover coachees, paarden en elkaar in acht nemen.

Beroepsprofiel

Het beroepsprofiel biedt een standaard en structuur voor equine geassisteerde sessies. Het beroepsprofiel van KREAC laat daarbij voldoende vrijheid om met behoud van de basiswaarden op eigen wijze invulling te geven aan het vak.

Beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

KREAC maakt het mogelijk een goede beroeps- en bedrijfs­aansprakelijk­heids­verzekering af te sluiten die een marktconforme dekking biedt voor de therapeut/coach of therapeut die samenwerkt met paarden, inclusief Wkkgz-dekking.

Vergoedingsmogelijkheden

Veel coaches en therapeuten worden vergoed vanuit bijvoorbeeld WMO, PGB, gemeente of zorg­verzekeraars, al dan niet vanuit het aanvullende pakket.

Keulseweg Foundation

De Keulseweg Foundation is opgericht om equine geassisteerde coachsessies bij een KREAC geregistreerde coach of therapeut mogelijk te maken voor kinderen en volwassenen met te weinig financiële draagkracht om die sessies zelf te kunnen betalen. Mogelijk kunnen we een bijdrage doen aan jouw traject? Neem daarvoor contact op met je coach.


© 2009- 2023 KREAC | Keulseweg B.V.