welkom | over kreac | wat is kreac?


Het Kwaliteitsregister voor de Equine Assisted ­Coach is een register van coaches en therapeuten die de erkende, NOBCO/EMCC geaccrediteerde opleiding equine assisted coach® level 1 of 2 aan educatief centrum Keulseweg met succes hebben afgerond en van het coachen met hulp van paarden hun beroep hebben gemaakt.
KREAC is een register zonder winstoogmerk, dat door de Keulseweg in 2009 is opgericht om de coaches ook na de opleiding te ondersteunen in hun professionaliteit.

Doel

Het doel van KREAC is het bevorderen van transparantie, kwaliteitsbewaking en professionalisering van het vak equine assisted coach. Daarnaast biedt KREAC de coaches een netwerk voor onderlinge samenwerking en doorverwijzing, intervisie, kennisuitwisseling en het delen van locaties.

Mensen én paarden

Verschillende beroepsorganisaties bieden beroepscodes en voorwaarden die afgestemd zijn óf op het coachen van mensen óf op het werken met paarden. Dat dekt dus steeds op een van de aspecten waar je bij coachen met hulp van paarden te maken hebt, de lading niet.
Daarom werden in 2009 voor KREAC een nieuwe beroepscode en heldere algemene voorwaarden opgesteld, afgestemd op het coachen met hulp van paarden.

Beroepscode

De beroepscode bestaat uit een ethische code en een beroepsprofiel. Met onderschrijving van deze code geeft de coach aan professioneel en integer te willen werken.

Ethische code

De ethische code is een opsomming van gedachten over en visies op de gedragsregels die equine assisted coaches tegenover coachees, paarden en elkaar in acht nemen.

Beroepsprofiel

Het beroepsprofiel biedt een standaard en structuur voor equine assisted coachsessies. Het beroepsprofiel van KREAC laat daarbij voldoende vrijheid om met behoud van de basiswaarden op eigen wijze invulling te geven aan het vak.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Het is voor de in het register ingeschreven coach mogelijk een goede en zeer betaalbare beroepsaansprakelijkheids- en rechtsbijstandsverzekering af te sluiten.

Algemene voorwaarden

De in het register ingeschreven coach kan gebruik maken van de algemene voorwaarden.

Geen winstoogmerk

Aan inschrijving in het register zijn de eerste drie jaar na het behalen van het certificaat equine assisted coach level 1 geen kosten verbonden. De Keulseweg biedt door middel van KREAC een aantal belangrijke voorwaarden om professioneel aan de slag te gaan als equine assisted coach.


© 2009- Educatief centrum Keulseweg