Certificatie en kwaliteit

KREAC kent verschillende registraties:

KREAClevel1 KREAClevel2 KREACkindercoach KREAClevel3

Level 1
De level 1 coach of therapeut heeft de 1 jarige opleiding equine geassisteerde coach of therapeut level 1 voltooid.

Level 2
De level 2 coach of therapeut heeft de 2 jarige opleiding equine geassisteerde coach of therapeut level 2 voltooid.

Kindercoach
De kindercoach of therapeut heeft na de opleiding equine geassisteerde coach of therapeut level 1 of 2 ook het specialisatiejaar equine geassisteerde kindercoach voltooid.

Level 3
De level 3 therapeut heeft de 4 jarige opleiding equine geassisteerde therapeut level 3 voltooid.

Praktijkervaring

Onder het logo met de certifcatieaanduiding is de praktijkervaring van de coach of therapeut (naar eigen opgave) te vinden, aangegeven met een lettercode:

A

25 uur (16 sessies – ingebouwd in level 1)

B

75 uur (50 sessies – ingebouwd in level 1 + 2)

C

minimaal 150 uur (100 sessies)

D

minimaal 300 uur (200 sessies)

E

minimaal 450 uur (300 sessies en meer)

Kwaliteitssysteem

De opdrachtgever die op zoek is naar kwaliteit, professionaliteit en integriteit, vindt in het KREAC gecertificeerde equine geassisteerde coaches en therapeuten die zowel met als zonder paarden werken.

Om deze kwaliteit en professionaliteit te kunnen waarborgen neemt de geregistreerde coach of therapeut deel aan het kwaliteitssysteem en investeert in doorgaande professionalisering van zichzelf en het vak. Door middel van regelmatige deelname aan minimaal 20 uur deskundigheidsbevorderende activiteiten per jaar en een driejaarlijkse certificatie-update worden kennis en functioneren onderhouden, getoetst, opgefrist en vernieuwd.


© 2009- 2021 KREACT | Keulseweg B.V.