welkom | equine assisted coaching | methodiek

Geen woorden maar paarden...

Wat is equine assisted coaching?

Equine assisted coaching is een coachingsmethodiek waarbij paarden ingezet worden om coachees de gelegenheid te geven ervaringsgericht te leren en te profiteren van de feedback die een paard daarbij kan geven.

De methodiek vindt zijn oorsprong in: 1 het model voor equine assisted psychotherapie (EAP) dat Greg Kersten en Lynn Thomas eind jaren negentig ontwikkelden voor de inzet van paarden bij psychotherapie en 2 de intuïtieve coachmethodiek zoals ontwikkeld door Ben Hoogenboom die zich kenmerkt door "de toepassing van het Oosters mensdenken binnen coaching" en zich richt op "de ontwikkeling en de inzet van het empatische en intuïtieve vermogen van de coach".
In 2006 combineerden Raymond Werner en Marjolijn Meijer deze methodieken en het parallel lopende pad van ontwikkeling dat ze met hun paarden liepen naar (samen)zijn in gelijkwaardigheid. Het resulteerde in de ontwikkeling van de methodiek die equine assisted coaching werd genoemd.

Ervaringsgericht

De equine assisted coach faciliteert het leerproces door steeds te proberen de leerervaring aan te bieden die de coachee in de gelegenheid stelt te leren wat nodig is.
Bij het omgaan met en reageren op de situatie die in een equine assisted coachsessie ontstaat, wordt niet alleen een beroep gedaan op het intellect van de coachee, maar ook op zijn of haar vaardigheden en het omgaan met alles wat de coachee daarbij ervaart. Tijdens de reflectiemomenten van de equine assisted coachsessie helpt de coach de coachee om de ervaring bewust te krijgen en tot inzichten, gevoelens en emoties te komen die tot dan onbewust waren. De coachee kan vervolgens experimenteren met nieuw gedrag – in contact met het paard – en opnieuw ervaren. Ervaren in plaats van te blijven ‘praten over’: geen woorden, maar paarden!


Oplossingsgericht

Equine assisted coaching is een oplossingsgerichte methode. We richten ons in de sessie niet zozeer op de oorzaken die ten grondslag liggen aan de coachvraag, maar vooral op hoe dat in het hier en nu van invloed is en wat de coachee daar in de toekomst mee wil. Het uitgangspunt van equine assisted coaching is dat de coachee deze oplossing voor zijn of haar coachvragen zélf in zich heeft.

Cliëntgericht en non-directief

Het inzicht van de coachee in zichzelf staat dus centraal, we noemen dat cliëntgericht. De rol van de coach is faciliterend en non-directief (zonder een vastgestelde richting op te leggen).
Door de integratie van de diverse technieken, zoals intuïtieve coaching, systemisch werk en voice dialogue kan de coach of therapeut afstemmen op wat nodig is en daarmee het ervaringsleren van de coachee verdieping geven.

Met beide benen op de grond

Equine assisted coachsessies kenmerken zich door activiteiten die plaatsvinden op de grond; naast en nooit op het paard.

Coaching, counseling of therapie

Persoonlijke begeleiding speelt zich af in een breed en grijs gebied, gradueel verlopend van coaching via counseling en (psycho)therapie naar psychiatrie. Op ieder punt van deze schaal kan equine assisted coaching worden ingezet.
Paarden zijn met dit alles namelijk helemaal niet bezig; ze reageren eenvoudigweg altijd op wat zich in het hier en nu laat zien en het cliêntgerichte van de methode maakt dat de begeleider zich altijd kan aanpassen aan dat wat nodig is.

Voor wie?

Deze methode kan dan ook zeer breed ingezet worden bij zowel coaching als bij counseling en therapie. Bij individuele coaching van volwassenen en kinderen, teamcoaching, maar ook bij cliënten met een beperking, stoornis of verstandelijke handicap. De kennis en ervaring van de begeleider (coach of therapeut) bepaalt hierbij de mogelijkheden.

Zelf leren coachen met paarden?

Op deze pagina vind je meer informatie over de opleiding equine assisted coach.

Meer lezen en bekijken?

Lees het uitgebreide artikel over equine assisted coaching in ons magazine:

Op de pagina onderzoek is wetenschappelijke onderbouwing voor de werkzaamheid van deze methodiek te vinden.


© 2009- 2021 Educatief centrum Keulseweg