welkom | equine geassisteerde coaching of therapieof therapie | methodiek

Geen woorden maar paarden...

Wat is equine geassisteerde coaching of therapie?

Equine geassisteerde coaching of therapie is een begeleidings­methodiek waarbij paarden ingezet worden om coachees of cliënten de gelegenheid te geven ervarings­gericht te leren en te profiteren van de feed­back die een paard daarbij kan geven.

Oprichters van de Keulseweg Marjolijn Meijer en Raymond Werner ontwikkelden de methodiek: “We zijn daarbij beïnvloed en geïnspireerd door Greg Kersten en Lynn Thomas die eind jaren negentig van de vorige eeuw een krachtig model voor equine geassisteerde psycho­therapie ontwikkelden, door Ben Hoogenboom die in zijn coach­methodiek Oosters mens­denken, empathie en intuïtie meenam én vooral door onze paarden – het steeds parallel lopende pad van ontwikkeling dat we samen met hen liepen naar (samen)zijn in gelijk­waardigheid.
Maar ook oude meesters als Freud, Jung, Perls, Nagy en Hellinger blijven ons inspireren. De methodiek is naar ons idee dan ook nooit ‘af’ en zal zich altijd blijven ontwikkelen en verfijnen.”

Ervaringsgericht

De equine geassisteerde coach of therapeut faciliteert het leerproces door steeds te proberen de leer­ervaring aan te bieden die de coachee in de gelegenheid stelt te leren wat nodig is.
In dit ervarings­gerichte proces wordt niet alleen een beroep gedaan op het intellect van de coachee of cliënt, maar ook op zijn of haar vaardig­heden en het omgaan met alles wat de coachee of cliënt daarbij ervaart. Tijdens de reflectiemomenten van de equine geassisteerde sessie helpt de coach of therapeut de coachee om de ervaring bewust te krijgen en tot inzichten, gevoelens en emoties te komen die tot dan onbewust waren. De coachee kan vervolgens experimenteren met nieuw gedrag – in contact met het paard – en opnieuw ervaren. Ervaren in plaats van te blijven ‘praten over’: geen woorden, maar paarden!


Oplossingsgericht

Equine geassisteerde coaching of therapie is een oplossings­gerichte methode. We richten ons in de sessie niet zozeer op de oorzaken die ten grond­slag liggen aan de coach­vraag, maar vooral op hoe dat in het hier en nu van invloed is en wat de coachee of cliënt daar in de toekomst mee wil. Het uitgangs­punt van equine geassisteerde coaching of therapie is dat de coachee of cliënt deze oplossing voor zijn of haar coach­vragen zélf in zich heeft.

Cliëntgericht en non-directief

Het inzicht van de coachee of cliënt in zichzelf staat dus centraal, we noemen dat cliënt­gericht. De rol van de coach of therapeut is faciliterend en non-directief (zonder een vast­gestelde richting op te leggen).
Door de integratie van de diverse technieken, zoals intuïtieve coaching, systemisch werk en voice dialogue kan de coach of therapeut afstemmen op wat nodig is en daarmee het ervarings­leren van de coachee verdieping geven.

Met beide benen op de grond

Equine geassisteerde sessies kenmerken zich door activiteiten die plaats­vinden op de grond; naast en nooit op het paard. Maar ook in figuurlijke zin blijven we met beide benen op de grond. We werken als coach of therapeut alleen met dat wat zich daad­werkelijk laat zien, niet met hoe we dat vanuit ons eigen referentie­kader interpreteren.
De coachee of cliënt kan zo de eigen grenzen bepalen en de kans op tegenoverdracht wordt daarmee beperkt.

Coaching, counseling of therapie

Persoonlijke begeleiding speelt zich af in een breed en grijs gebied, gradueel verlopend van coaching of therapie, via counseling en (psycho)therapie naar psychiatrie. Op ieder punt van deze schaal kan equine geassisteerde coaching of therapie worden ingezet.
Paarden reageren eenvoudigweg altijd op wat zich in het hier en nu laat zien en het cliënt­gerichte van de methode maakt dat de begeleider zich altijd kan aanpassen aan dat wat nodig is.

Voor wie?

Deze methode kan dan ook zeer breed ingezet worden bij zowel coaching als bij counseling en therapie. Bij individuele coaching of therapie van volwassenen en kinderen, team­coaching, maar ook bij cliënten met een beperking, stoornis of verstandelijke handicap. De kennis en ervaring van de begeleider (coach of therapeut) bepaalt hierbij de mogelijk­heden.

Meer lezen?

In dit artikel leggen we vanuit een aantal psychologische perspectieven uit waarom waarom waarom de methodiek, en specifiek de inzet van paarden, zo krachtig is:Lees het uitgebreide artikel over equine geassisteerde coaching of therapiein ons magazine:Op de pagina onderzoek is wetenschappelijke onderbouwing voor de werkzaam­heid van deze methodiek te vinden.

Benieuwd naar wat equine geassisteerde sessies zoal kunnen opleveren? Blader dan eens door ons prachtig vormgegeven e-book Wijze lessen van de Keulseweg kudde, waarin coachees hun leermomenten in sessies met ons deelden.

Zelf leren coachen met paarden?

Op deze pagina vind je meer informatie over de opleiding equine geassisteerde coach.


© 2009- 2023 KREAC | Keulseweg B.V.