Geen woorden maar paarden

De gecertificeerde equine assisted coach (paardencoach)

Op deze website vindt u gecertificeerde equine assisted coaches (paardencoaches) en therapeuten die zowel met als zonder paarden werken en die middels hun registratie in het kwaliteitsregister aangeven belang te hechten aan kwaliteit, professionaliteit en integriteit.

Vind een coach

U kunt via de zoekfunctie een coach zoeken op naam, specialisme of kernwoord. Op de kaart kunt u een equine assisted coach bij u in de buurt vinden.

Kiezen voor een in het KREAC geregistreerde coach betekent

Kiezen voor een equine assisted coach die:

  • de minimaal eenjarige (level 1) of tweejarige (level 2) erkende, NOBCO/EMCC geaccrediteerde opleiding equine assisted coach® volgde;
  • een gecertificeerd coach is die zowel met als zonder paarden veranderingsprocessen op professionele wijze weet te begeleiden;
  • investeert in doorgaande professionalisering van zichzelf en het vak door middel van regelmatige deelname aan deskundigheidsbevorderende activiteiten en intervisie;
  • zich conformeert aan de beroepscode – werkt volgens het beroepsprofiel en de ethische code;
  • deelneemt aan een klachtenregeling met erkende Wkkgz-geschillencommissie, ten behoeve van transparantie en integriteit;
  • een goede, op het werken met paarden afgestemde, beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering heeft.

Vergoedingsmogelijkheden

Vergoeding door zorgverzekeraars

Sommige level 3 coaches en therapeuten zijn onafhankelijk gescreend en worden (gedeeltelijk) vergoed vanuit het aanvullende pakket van een aantal zorg­verzekeraars.
Zij doorliepen de twee-jarige opleiding equine assisted coach level 2 en/of equine assisted kindercoach die hiervoor zijn erkend als complementaire opleiding. Daarnaast hebben zij het diploma Psycho­sociale Basis­kennis of door andere opleiding ontheffing daarvoor. Level 3 coaches zijn hier te vinden, en op de kaart van Nederland aangegeven met een gele ster.

Keulseweg Foundation

De Keulseweg Foundation is opgericht om equine assisted coachsessies bij een KREAC geregistreerde coach mogelijk te maken voor kinderen en volwassenen met te weinig financiële draagkracht om die sessies zelf te kunnen betalen. Mogelijk kunnen we een bijdrage doen aan jouw traject? Neem daarvoor contact op met je coach.

Certificatie

Informatie over de verschillende niveaus, de certificatiestatus en de praktijkervaring vindt u onder het kopje certificatie en kwaliteit.

Educatief centrum Keulseweg

Educatief centrum Keulseweg voldoet aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstituten voor Kort Beroepsonderwijs, is ingeschreven in het CRKBO en bezit het NRTO-keurmerk. Dit keurmerk is de erkenning voor kwaliteit en professionaliteit in de private opleidingsbranche.
De opleiding equine assisted coach® level 1 is de enige opleiding voor coachen met hulp van paarden in nederland die al sinds 2010 door de NOBCO/EMCC EQA-geaccrediteerd is op practitioner niveau. De opleiding equine assisted kindercoach is geaccrediteerd voor nascholing door het SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd).


EQA EMCC NOBCO SKJ

CRKBO NRTO NRTO keurmerk

© 2009- 2021 Educatief centrum Keulseweg