Beroeps- en bedrijfs­aansprakelijk­heids­verzekering

KREAC-coaches kunnen tegen een interessant tarief een goede beroeps­aansprakelijk­heids­verzekering afsluiten die een marktconforme dekking biedt voor de therapeut/coach die samenwerkt met paarden.

De beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering biedt dekking voor persoon/letsel-, zaak- en vermogensschade, door paarden veroorzaakte letselschade en staat toe dat ook óp het paard gewerkt wordt, mits dit in het kader van de therapie of coaching is.

De verzekering is inclusief WKKGZ-dekking. Werkzaamheden door coaches vallen doorgaans buiten de WKKGZ, maar de dekking is voor de volledigheid inbegrepen omdat ook psychologen en (psycho)therapeuten van deze verzekering gebruik maken en veel coaches tevens zorgaanbieder zijn.

Aangesloten coaches kunnen inloggen, meer lezen en aanmelden voor deze verzekering.


© 2009- Educatief centrum Keulseweg