Per 1 januari 2018 zijn met Meeùs verzekeringen nieuwe afspraken gemaakt over de collectieve beroeps­aansprakelijk­heids­verzekering.

Alle KREAC-coaches kunnen tegen een zeer interessant tarief een beroeps­aansprakelijk­heids­verzekering afsluiten die ook door paarden veroorzaakte letselschade dekt en toestaat dat ook óp het paard gewerkt wordt, mits dit in het kader van de therapie of coaching is.

Deze beroeps­aansprakelijk­heids­verzekering is inclusief WKKGZ-dekking. Werkzaamheden door coaches vallen doorgaans buiten de WKKGZ, maar de dekking is voor de volledigheid inbegrepen omdat ook psychologen en (psycho)therapeuten van deze verzekering gebruik maken en veel coaches tevens zorgaanbieder zijn.

Aangesloten coaches kunnen inloggen en meer lezen over deze verzekering.


© 2009- 2017 Educatief centrum Keulseweg