welkom | voor coaches | registratieinformatie


Om voor registratie in het kwaliteitsregister voor de equine assisted coach® (KREAC) in aanmerking te komen, dien je:

  1. te beschikken over een geldig certificaat equine assisted coach level 1 of 2;
  2. de ethische code en het beroepsprofiel van het KREAC te onderschrijven;
  3. deel te nemen aan de klachtenregeling van het KREAC;
  4. vakbekwaamheid te onderhouden door deel te nemen aan ten minste 20 uur deskundigheidsbevorderende activiteiten per jaar.

Kwaliteitssysteem

Om kwaliteit en professionaliteit te kunnen waarborgen neemt de als level 1 of 2 geregistreerde coach deel aan het kwaliteitssysteem en investeert in doorgaande professionalisering van zichzelf en het vak.

KREAClevel1 KREAClevel2


Het behalen van het certificaat equine assisted coach level 1 geeft recht tot drie jaar gratis inschrijving als gecertificeerd level 1 coach in het KREAC (ingaande op de eerstvolgende 1 januari na behalen van het certificaat. Bij latere afronding wordt de datum van de oorspronkelijke certificaatuitreiking bij eigen groep gehanteerd.).

Na deze drie jaar dient de coach om als gecertificeerd – level 1 of 2 – geregistreerd te blijven jaarlijks opgave te doen van in punt 4 genoemde deskundigheidsbevorderende activiteiten en van werkervaring (equine assisted coachcontacturen) en daarnaast deel te nemen aan een driejaarlijkse certificatie-update.
Deskundigheidsbevorderend zijn activiteiten op gebied van coaching, begeleiding van veranderprocessen bij mensen, paardenkennis, -taal of -communicatie en kunnen vrij ingevuld worden.

De certificatie-update dient ter toetsing, opfrissing en vernieuwing van kennis en functioneren als equine assisted coach en voorziet tegelijk in de deskundigheidsbevorderende activiteiten voor dat jaar.
Het behalen van het certificaat level 2 of het specialisatiejaar kindercoaching voorziet in twee jaar deskundigheidsbevorderende activiteiten.

Basisregistratie

Deelname aan het kwaliteitssysteem is niet verplicht. De coach kan ook zonder deelname geregistreerd blijven als basislid.
Basisleden zijn wel vindbaar via de zoekfunctie en lijsten, maar staan niet meer op de kaart van Nederland.

KREACbasislid

Kosten

KREAC is opgezet zonder winstoogmerk en wordt gesponsord door de Keulseweg. Aan inschrijving in het register zijn de eerste drie jaar na het behalen van het certificaat equine assisted coach level 1 dan ook géén kosten verbonden.

De minimale vergoeding als tegemoetkoming in de kosten die we na deze drie jaar gratis opname in het register vragen is € 75,– excl. btw per jaar voor deelname aan het kwaliteitssysteem en € 50,– excl. btw per jaar voor vermelding als basislid.


© 2009- Educatief centrum Keulseweg