welkom | kaart | zoekfunctie | kindercoaches | level 3 coaches

Maddy van den Berg-Hagestein

EquiKiddo

Omgeving
Zevenbergen


Afgeronde opleiding(en) Keulseweg:

Equine assisted coach level 1 + equine assisted kindercoach

Registratie geldig tot: 2024

Praktijkervaring:

B

Geboortedatum:

1978

Doelgroep:

Kinderen, pubers, volwassenen en teams.

Thema(s):

Kinderen/Pubers: Persoonlijke groei, schoolse vaardigheden, zelfvertrouwen, communicatie, samenwerken, sociale vaardigheden.

 

Individueel/Teams: Leiderschap, communicatie, persoonlijke ontwikkeling, keuzes maken, balans in het leven en/of werk, loopbaanvragen, samenwerking, zelfvertrouwen, grenzen aangeven, gedrag zowel verbaal als non-verbaal, team ontwikkeling, toekomst visie ontwikkelen en vorm geven, omgaan met belemmeringen/hindernissen in het leven, verwerking, burn-out. 

Overige opleiding(en):

Anders Leren Met Paarden
Pony Power voor Kids 
Pony Power Kids Club
Paardenkracht voor Pubers IK mag IK zijn wie IK ben! Want IK ben IK! 

 

Paarden zijn eerlijk, oprecht en prachtig om te zien. Paarden hebben geen dubbele agenda, ze leven in het hier en nu. Probeer jij je anders voor te doen dan wie je in werkelijkheid bent, hebben paarden dit meteen door. Paarden zijn namelijk super gevoelig. Dat moet wel, want als paarden in het wild leven en niet het kleinste signaal oppikken van de Alpha-merrie die op de uitkijk staat, is hun leven in gevaar. Dit alles maakt paarden tot perfecte coaches, spiegels van onszelf. Ben jij innerlijk onrustig, dan zullen paarden ook onrustig zijn. Paarden leren je om je eigen issues zelf op te lossen. 

 

Individuele coaching:
Op individueel niveau helpt Equine Assisted coaching vooral bij je persoonlijke bewustwording; (onbewuste) thema’s waar je meezit, komen in een Equine Assisted Coachsessie direct naar boven. Het komt regelmatig voor dat iemand denkt het eigen thema te kennen, maar dat een dieper liggende oorzaak naar boven komt. Hierdoor ontstaat inzicht in de situatie en ervaar je ruimte en vrijheid om er op een andere manier naar te kijken en mee om te gaan.

 

Teamcoaching:

Het team leert over zichzelf (en anderen) door activiteiten met de paarden uit te voeren en daarna gedachtes, aannames, gedrag, gevoelens en patronen te verwerken met behulp van de coach, die faciliteert dit proces door het opzetten en begeleiden van deze activiteiten met de paarden die leiden tot zelfonderzoek van het team.

Hierbij werkt de coach oplossingsgericht, wat inhoudt dat ervaringen uit het verleden alleen onderwerp van gesprek vormen als deze in het heden en toekomst voor het team van belang zijn. En dit houdt ook in het vergroten van eigen kracht en oplossingsvermogen van het team zelf.

 

Anders Leren met Paarden:

Anders leren met paarden is een methode waarbij kinderen van de basisschool vanaf groep 4 met paarden worden gecoacht. Door de lesstof aan te pakken volgens hun eigen leerstijl, visueel/kinesthetisch in plaats van auditief, ontdekken ze dat ze wel degelijk kunnen leren. Schoolresultaten verbeteren, zelfvertrouwen wordt vergroot en kinderen gaan weer met plezier naar school.  

 

Pony Power voor Kids:
Pony Power voor Kids is een cursus waarbij de sociale vaardigheden van kinderen in de leeftijd 6-11 jaar worden gestimuleerd. Doordat deze trainingen met behulp van een pony of paard worden gegeven, oefenen de kinderen op een speelse, educatieve en praktijkgerichte wijze de sociale omgangsvormen, de lichaamstaal en het samenwerken. Daarbij verbetert hun eigenwaarden, het zelfbewustzijn en zelfvertrouwen.

 

Paardenkracht voor Puber:
Paardenkracht voor Puber is een uniek programma voor kinderen vanaf 11 jaar. De cursus Paardenkracht voor Pubers helpt puberkinderen in hun ontwikkeling op het gebied van sociale vaardigheden en emotionele groei. Ze ontwikkelen een beter zelfbeeld, begrip voor hun omgeving, zelfvertrouwen en er wordt gewerkt aan vaardigheden als communicatie, grenzen aangeven en van anderen respecteren, samenwerken en in balans komen.